Få et Pricerunner produktfeed for at booste dine salg

I dagens konkurrenceprægede e-handelslandskab er synlighed og tilgængelighed nøglen til at øge salget.

Ved at udnytte platforme som Pricerunner, et førende prissammenligningssite, kan du øge din rækkevidde betydeligt og tiltrække potentielle kunder.

Ved at integrere et Pricerunner-produktfeed kan dine produkter nemt findes af kunder, der aktivt leder efter de bedste tilbud.

Denne guide hjælper dig med at forstå, hvad et Pricerunner-produktfeed er, hvorfor det er gavnligt, og hvordan du kommer i gang.

Hvad er Pricerunner?

Pricerunner er et førende prissammenligningswebsted, der hjælper forbrugerne med at finde de bedste tilbud på en lang række produkter.

Pricerunner blev grundlagt i 1999 og er vokset til at blive en pålidelig platform for millioner af brugere, der tilbyder omfattende sammenligninger på tværs af mange kategorier som elektronik, husholdningsapparater, mode og meget mere.

Platformen er kendt for sin brugervenlige grænseflade, detaljerede produktinformation, ekspertanmeldelser og kundevurderinger, som hjælper kunderne med at træffe informerede købsbeslutninger.

I 2022 blev Pricerunner en del af Klarna, hvilket yderligere forbedrede dens kapacitet og rækkevidde. Siden fungerer uafhængigt og er gratis for brugerne, hvilket sikrer uvildige og nøjagtige prissammenligninger, der hjælper forbrugerne med at spare penge.

Hvad er et Pricerunner produktfeed?

Et Pricerunner-produktfeed er en struktureret datafil, der indeholder detaljerede oplysninger om dine produkter. Dette omfatter attributter som produktnavn, pris, beskrivelse, billeder og tilgængelighed.

Feedet bruges af Pricerunner til at liste dine produkter på deres sammenligningsside, hvilket gør dem synlige for et bredt publikum af potentielle købere, der besøger Pricerunner for at finde de bedste priser og tilbud.

Pricerunner, der blev etableret i 1999, har været en pålidelig platform for millioner af brugere til at sammenligne priser på tværs af forskellige kategorier, herunder elektronik, husholdningsapparater og meget mere.

Som en del af Klarna siden 2022 fortsætter Pricerunner med at innovere og levere en pålidelig platform, så forbrugerne kan træffe informerede købsbeslutninger.

Ved at indsende et produktfeed sikrer du, at dit lager er opdateret og nøjagtigt repræsenteret, hvilket forbedrer shoppingoplevelsen for brugerne.

Hvorfor få et produktfeed til PriceRunner?

At integrere et produktfeed med Pricerunner giver flere overbevisende fordele.

For det første øger det dit produkts synlighed. Med tusindvis af produkter på Pricerunner betyder det, at du når ud til et stort, målrettet publikum, hvis du er til stede på denne platform.

Brugere af Pricerunner er allerede i en købssituation, hvor de søger efter specifikke produkter og er klar til at træffe en købsbeslutning.

Derudover tilbyder Pricerunner værktøjer og funktioner til at forbedre dine lister. Disse omfatter kundeanmeldelser, ekspertvurderinger og detaljerede produktsammenligninger, som kan hjælpe med at opbygge tillid og påvirke købsbeslutninger.

At blive vist på Pricerunner forbedrer også din synlighed i søgemaskinerne, da platformen er godt indekseret af søgemaskinerne, hvilket giver mere trafik til dine annoncer.

Hvilke fordele for du af et produktfeed til Pricerunner?

Ved at bruge et Pricerunner produktfeed kan du øge dit salg og din brand awareness betydeligt. Her er nogle af de vigtigste fordele:

1. Øget eksponering: Dine produkter præsenteres for et stort publikum, der aktivt leder efter de bedste tilbud og er klar til at købe.

2. Forbedret troværdighed: Anmeldelser og bedømmelser på Pricerunner kan øge dit brands troværdighed og pålidelighed.

3. Konkurrencefordel: Ved at give nøjagtige og konkurrencedygtige priser kan du tiltrække prisfølsomme kunder, der er på udkig efter den bedste værdi.

4. Forbedret SEO: Opslag på Pricerunner er godt indekseret, hvilket forbedrer dine produkters synlighed på søgemaskiner og skaber organisk trafik.

5. Nem integration: Pricerunners brugervenlige interface og support gør det nemt at integrere og vedligeholde dit produktfeed, så dine lister altid er opdaterede.

Hvordan får jeg et produktfeed til Pricerunner?

At komme i gang med et Pricerunner-produktfeed gennem avecdo er en ligetil proces, der involverer nogle få vigtige trin. Avecdo forenkler integrationen af dit produktfeed med Pricerunner og sikrer, at dine produkter er nøjagtigt listet og opdateret. Her er en trin-for-trin-guide, der hjælper dig med at komme i gang:

Trin 1: Tilmeld dig avecdo

Først skal du oprette en konto hos avecdo, du kan oprette din konto her. Avecdo tilbyder forskellige abonnementsplaner, så vælg den, der passer bedst til din virksomheds behov. Når du er registreret, får du adgang til deres dashboard, hvor du kan administrere dine produktfeeds.

Trin 2: Forbind din webshop

Avecdo understøtter flere e-handelsplatforme som Shopify, WooCommerce, Magento m.fl. Forbind din webshop med avecdo ved at følge de specifikke integrationsinstruktioner for din platform.

Det indebærer typisk installation af et plugin eller angivelse af API-oplysninger, så avecdo kan få adgang til dine produktdata.

Trin 3: Konfigurer dit produktfeed

Når du har tilsluttet din butik, skal du konfigurere dine indstillinger for produktfeed. Avecdo giver dig mulighed for at tilpasse forskellige aspekter af dit feed, såsom at vælge, hvilke produkter der skal inkluderes, indstille filtre og mappe dine produktattributter til Pricerunners krav.

Sørg for, at alle nødvendige produktdetaljer som titler, beskrivelser, priser og billeder er nøjagtigt kortlagt.

Trin 4: Generer og valider feed’et

Generer dit produktfeed via avecdo-dashboardet. Avecdo samler dine produktdata i et struktureret feed-format, der lever op til Pricerunners specifikationer.

Inden du sender feedet, skal du validere det for at tjekke, om der er fejl eller manglende oplysninger. Avecdo leverer værktøjer, der hjælper dig med at identificere og rette eventuelle problemer, så dit feed er i overensstemmelse med reglerne og klar til indsendelse.

Trin 5: Send feedet til Pricerunner

Når dit produktfeed er valideret og fejlfrit, skal du sende det til Pricerunner.

Avecdo tilbyder automatiserede indsendelsesmuligheder, så du kan planlægge regelmæssige opdateringer for at holde dit feed opdateret. Det sikrer, at eventuelle ændringer i din beholdning eller prisfastsættelse straks afspejles på Pricerunner.

Se alle vores andre outputs og produktfeeds

Affiliate marketing through platforms like addrevenue.io is a dynamic and results-driven strategy for businesses. By leveraging addrevenue.io’s affiliate platform, advertisers can seamlessly connect with a network of publishers to promote their products or services. This collaborative model allows publishers to earn commissions based on the performance of the advertisements they display. Addrevenue.io facilitates this process by providing a user-friendly interface, advanced tracking capabilities, and comprehensive reporting tools. Advertisers benefit from increased brand exposure and sales, while publishers monetize their online traffic effectively.

See more at addrevenue.io, or on our Addrevenue page.

Adflow.io is a platform dedicated to enhancing the visual appeal of your social media advertisements, ensuring they stand out amidst the sea of content. Specializing in injecting creativity into ad visuals, Adflow.io transforms mundane ads into attention-grabbing content for various social media platforms. The platform’s focus on vibrant and engaging visuals aims to make your ads more compelling, ultimately capturing the audience’s attention in a crowded digital space. With Adflow.io, you can elevate your social media advertising game, ensuring that your content is not only noticed but also leaves a lasting impression in the minds of your target audience.

See more www.adflow.io or on our page about Adflow.

Adservice stands as the leading Nordic affiliate network, offering comprehensive support to advertisers and publishers across Europe. With a commitment to providing the most advanced and precise tracking system, Adservice facilitates seamless collaboration for optimized results. Whether you’re an advertiser seeking targeted exposure or a publisher aiming for accurate tracking, Adservice ensures a sophisticated and effective platform for successful affiliate marketing endeavors.

See more www.adservice.com or on our page about Adservice.

Adtraction is a prominent affiliate marketing network that serves as a bridge between advertisers and publishers in the digital marketing landscape. Adtraction’s platform facilitates collaborative partnerships, empowering advertisers to showcase their products or services through a network of publishers. In this performance-based model, publishers are rewarded with commissions for driving traffic and generating sales for the advertisers.

The platform offers intuitive tools and analytics, empowering both advertisers and publishers to track, analyze, and optimize their marketing efforts efficiently. Adtraction’s user-friendly interface and robust features make it a preferred choice for businesses looking to maximize their online presence and enhance their marketing strategies through affiliate marketing. For the most up-to-date details, it’s recommended to visit Adtraction’s official website or contact them directly.

See more on Adtraction, or on our Adtraction page

Bigshopper is a versatile online platform that caters to a wide range of consumer needs by offering a diverse array of products from various retailers. Specializing in product comparisons and price tracking, Bigshopper allows users to conveniently explore and compare prices for items across different categories, including electronics, fashion, home goods, and more. This user-friendly platform is designed to streamline the shopping experience, providing shoppers with a centralized hub to find the best deals and make informed purchasing decisions. Bigshopper’s emphasis on simplicity and comprehensive product information makes it a valuable resource for individuals seeking a convenient and efficient online shopping experience.

See more bigshopper.dk, or on our Bigshopper page.

Bing Ads is the advertising platform provided by Microsoft for businesses looking to promote their products or services on the Bing search engine. Through Bing Ads, advertisers can create and manage pay-per-click (PPC) advertising campaigns, allowing their ads to appear in search results on Bing and its partner networks, such as Yahoo. The platform offers tools for ad creation, targeting specific demographics, and tracking campaign performance through analytics. Bing Ads provides businesses with an additional avenue to reach a diverse online audience and complement their digital marketing strategies alongside other advertising platforms like Google Ads.

See more here, or on our Bing Ads page

Comparison page for computers and equipment.

Compware focuses primarily on hardware and software, but also other underneath pages: desktop computers, graphics cards, mouse, processors, frames, tablets, portable and so on. You can see dealer pages, brands, guides and much more. See more at compware.dk or on our page about Compware.

Confect is your go-to platform for visually enhancing ads. Test diverse designs and dynamically adjust your catalog to align with ongoing campaigns, ensuring a cohesive visual strategy that captivates your target audience effectively. Elevate your ad aesthetics and boost campaign effectiveness with Confect.

See more at confect.io or on our Confect page.

Daisycon is a performance marketing network that operates on an international scale. Specializing in affiliate marketing, Daisycon facilitates collaborations between advertisers and publishers, helping businesses maximize their online reach and revenue. Through their platform, advertisers can connect with a network of publishers to promote products or services, while publishers can monetize their online traffic by partnering with relevant advertisers. Daisycon provides a comprehensive set of tools and analytics to optimize marketing campaigns, making it a valuable platform for those seeking effective and measurable digital marketing solutions.

Read more on Daisycon, or on our Daisycon page

DBA Ads refers to the advertising platform on DBA.dk, one of Denmark’s leading online marketplaces. Through DBA Ads, businesses and individuals can promote their products and services to a broader audience of potential buyers. This advertising tool allows for targeted promotion, helping sellers reach the right audience based on user preferences and search behavior. By leveraging DBA Ads, users can enhance the visibility of their listings, ultimately boosting their chances of successful transactions on the DBA platform. See more on DbaAds or on our DbaAds page.

Let us take the wheel on your Google Shopping Ads journey. Once your feed is uploaded, we’ll expertly manage your ads, seamlessly connecting users to your latest products. Our mission? To supercharge your traffic and boost your sales. Simply keep your feed up to date with fresh product info and prices. You’re in control. Read more on Delupe’s page, or on our info page about Delupe.

Social Media Sales – Many People / High Visibility.

The channel is good for most products where you sell based on visibility and the amount of people watching the goods. It costs per click and is paid directly to Facebook, where the price is often a low cost per click. It can be adjusted individually, however, we recommend that you contact one of our consultants on how to make the most of Facebook marketing.

See more on Facebook Business or on our page about Facebook.

Google Shopping is a service by Google that allows users to search, view, and compare products directly on the Google platform. It provides a visually engaging way for businesses to showcase their products, featuring images, prices, and store information. Users can conveniently explore and purchase items, making it a powerful tool for both consumers and retailers in the e-commerce space.

See more on Google Merchant Center or on our page about Google Shopping.

Gul og Gratis is a Danish online classifieds platform that serves as a valuable marketing channel. Translating to “Yellow and Free,” it provides businesses and individuals with a platform to advertise and sell products or services. Leveraging Gul og Gratis as a marketing channel enables businesses to reach a local audience, connecting with potential customers interested in second-hand items, services, or unique offers. With its user-friendly interface, Gul og Gratis facilitates a direct and cost-effective way to promote products, attracting local buyers and sellers. Businesses can tap into this platform to increase visibility, engage with the community, and drive sales within the Danish market.

See more on Gul og Gratis, or on our page about Gul og Gratis

A system designed for loyalty emails.

You can boost your revenue significantly by using their many features and triggers – by making automation and marketing automation. Throughout their system, end customers who match your adjustments are able to purchase your items. It works a bit like newsletters, where they effectively remind the end user that you are on the market. It can also be done through SMS gateways and other forms of reminders.

See more at https://heyloyalty.com/om-os/integrationer/avecdo/ or our channel page about Heyloyalty.

Katoni is an online shopping portal that centers around fashion, footwear, and accessories, aspiring to become the largest and most user-friendly platform in its category. With a focus on clothing, shoes, and accessories, Katoni aims to provide a seamless and enjoyable shopping experience for its users. The platform strives to offer a vast selection of products while prioritizing ease of use, ensuring that customers can effortlessly browse, discover, and purchase their favorite fashion items. Katoni’s vision is to be the go-to destination for fashion enthusiasts, offering both variety and simplicity in one comprehensive online shopping experience.

See more here https://www.katoni.dk/partner or on our Katoni page

Kelkoo is a price comparison page and is very much like PriceRunner and a Shopping Page. The end user will search the products by name or find them in categories. Kelkoo will be a great choice when selling the goods cheaper than the competitors. In addition, Kelkoo is on the market in 22+ countries. One can only win by using Kelkoo because there are not a lot of shops on the site.

Kelkoo ranks very well in search engines. See more at www.kelkoogroup.com/merchants and also on our Kelkoo channel page where we go a little more in depth.

Miinto is primarily a marketplace for exclusive clothing and accessories from well-known brands.

It can be complicated to be created on Miinto, if you do not have a decided fire. In addition, a percentage of the sale is paid in order for you to be displayed on Miinto.

However, it is a portal where it is relatively easy to get sales to your shop.

There are approximately 2,000 brands and 90,000 different products from only Danish webshops and stores. Read more on Miinto’s page or on our info page about Miinto.

NetRadar.io empowers you to monitor your competitors’ prices and inventory status by generating a product feed within avecdo. The price monitoring feature automatically scans the market, helping identify your competitors – those selling similar products. It then effortlessly retrieves their prices and inventory status. Any product changes on your webshop are seamlessly integrated and updated automatically. With NetRadar.io, online retailers gain a comprehensive overview of market data, including pricing and inventory status. This invaluable insight allows you to better understand your competitors and the pricing landscape, enabling you to position your webshop more strategically in the market.

See more at netradar.io or on our Netradar.io page

Avecdo facilitates seamless generation and retrieval of comprehensive data feeds through the most popular CMS platforms. These feeds can be directly integrated into Nordpar.com, allowing advertisers to efficiently manage and oversee their data feeds via the Nordpar.com affiliate marketing dashboard.

Connect your feed to Nordpar.com through avecdo for seamless integration with their affiliate marketing dashboard. This enables advertisers to optimize, integrate, and monitor their feeds effectively across international affiliate networks. Get more information on Nordpar product feed with avecdo.

An affiliate program and network of writers and website owners.

Partner ads allow you to advertise other sites, blogs and stores on the web for your goods against a percentage of the sale, where you decide to rate the percentage (for example, 10-15% of sales).

When you create Partner ads through avecdo, an email is automatically sent to Partner ads, after which Ken contacts you and helps you get started. See more at Partner-ads.com or on our information page.

Pinterest is a social media platform and visual discovery engine where users can discover and save ideas for various interests. It’s characterized by a highly visual format, allowing users to create and curate collections of images, known as “pins,” on themed boards. People use Pinterest to explore everything from recipes and fashion to home décor and travel inspiration. It serves as a creative space for users to find inspiration, share ideas, and connect with like-minded individuals. Pinterest’s unique blend of visual content and community engagement makes it a popular platform for both personal and business use.

See more on Pinterest or on our page about Pinterest

Price comparison page where the customer will search the products directly by name.

PriceRunner is often right in the search engines, and most Danes know that they can search for individual products in PriceRunner. PriceRunner is really good at products where you know that you are among the cheapest on the market. There is a very large customer base. See more at www.pricerunner.dk or get more information here.

PriceSearcher is a price comparison platform that concentrates on key metrics such as sales data and customer reviews. They curate this information into trustworthy Top 10 lists, providing users with reliable insights for informed decision-making. Millions of shoppers use Pricesearcher to save time and money. It is the UKs largest product search engine and is completely free for retailers and brands to sign up and start receiving organic traffic.

See more here, or on our PriceSearcher page

Price is a valuable tool for businesses that want to stay competitive in the market. By using Priceshape, companies can easily monitor the prices of their competitors and adjust their own pricing strategies accordingly. This helps them ensure that they are offering the best prices to attract customers and increase sales. Additionally, Priceshape provides valuable insights and data on market trends, allowing businesses to make informed decisions about their product pricing and positioning. Overall, using Priceshape can give companies a competitive edge and help them maximize their profits.

See more on priceshape or on our PriceShape page

Prisjakt is a Swedish online platform that specializes in providing users with a comprehensive price comparison service. Offering a user-friendly interface, Prisjakt allows consumers to compare prices, read product reviews, and find the best deals across a wide range of products. The platform covers various categories, including electronics, home appliances, fashion, and more. Prisjakt aims to empower shoppers by helping them make informed purchasing decisions while ensuring they get the most competitive prices available from different retailers.

See more on Prisjakt or on our page about Prisjakt.

Prisjagt is a Danish online platform that specializes in helping consumers find the best prices for products across a variety of categories. Acting as a comprehensive price comparison website, Prisjagt allows users to compare prices, read reviews, and make informed purchasing decisions. With a user-friendly interface, the platform simplifies the shopping experience by providing a centralized location for consumers to discover the most competitive prices offered by different retailers. Prisjagt aims to empower shoppers to make well-informed choices and save money on their purchases.

See more on Prisjagt or on our page about Prisjagt.

Roccai is an innovative AI tool designed to create swipe solutions for your webshop, newsletters, and beyond. This cutting-edge technology enables businesses to enhance user engagement by implementing interactive and visually appealing swipe features. Whether it’s for your e-commerce platform or newsletters, Roccai brings a dynamic touch to your content, making it more engaging and user-friendly. With Roccai, you can effortlessly integrate swipe functionalities into various aspects of your online presence, providing a modern and interactive experience for your audience.

See more at roccai.com or on our Roccai page.

ShopAlike is an online platform that provides users with a comprehensive shopping experience by aggregating a wide range of products from various retailers. Serving as a virtual shopping hub, ShopAlike allows consumers to explore diverse categories such as fashion, home decor, electronics, and more. Users can conveniently compare prices, discover trending items, and find the best deals available across multiple retailers, all in one place. ShopAlike simplifies the online shopping process, offering a convenient and user-friendly way for shoppers to discover and purchase products from different brands and stores.

See more on https://www.shopalike.dk/partner/info or on our page about ShopAlike.

Shopello is a Swedish online platform that offers users a convenient way to discover and compare prices across a diverse range of products. Serving as a comprehensive shopping portal, Shopello allows consumers to explore various categories such as fashion, electronics, home decor, and more. Users can easily compare prices from different retailers, read product reviews, and make informed purchasing decisions. With its user-friendly interface, Shopello simplifies the online shopping process, providing shoppers with a centralized platform to find the best deals and make confident choices when making purchases.

See more on Shopello or on our page about Shopello

Snapchat is a dynamic social media platform that has evolved into a powerful marketing tool for businesses. With its focus on visual content and short-lived posts, Snapchat provides a unique way for brands to engage with a younger, mobile-centric audience. Businesses can leverage Snapchat’s features like Stories, Discover, and Lenses to create compelling and interactive content.

Snapchat’s advertising platform allows businesses to reach specific demographics through targeted ads, sponsored lenses, and geofilters. The platform’s engaging nature enables companies to showcase their products or services creatively, fostering a sense of authenticity and immediacy. Additionally, Snapchat offers valuable metrics to measure campaign success, making it an effective and evolving marketing platform for those aiming to connect with a younger, socially active audience. See more on Snapchat, or on our page about Snapchat

TikTok has rapidly evolved into a dynamic marketing platform, offering businesses a creative and engaging way to connect with a vast audience. Known for its short-form videos, TikTok allows brands to showcase products or services through entertaining and authentic content. The platform’s algorithm promotes content virality, making it possible for even smaller businesses to reach a broad audience. TikTok’s advertising options, including in-feed ads, branded challenges, and influencer collaborations, provide diverse avenues for marketers to connect with users. With its predominantly young and active user base, TikTok has become a compelling platform for innovative and visually appealing marketing campaigns.

See more here, or on our Tiktok page

TradeTracker is an international affiliate network that through an easy integration of the Avecdo product feed can drive clicks and sales to your business in Denmark and the rest of Europe. TradeTracker works with the biggest international brands and with dedicated account management makes sure that each individual campaign reaches success.

See more tradetracker.com, or on our TradeTracker page

Connect to Ønskeskyen to make sure all your products are displayed with the correct information.

By connecting your products, the user will get the best possible user experience, as we fetch the product information instantly.

See more on Ønskeskyen, or on our Ønskeskyen page